Jak správně podám žádost?

Jaké podklady má obsahovat kompletní žádost?

  • Průvodní dopis
  • případně titulní strana, včetně fotografie
  • Aktuální strukturovaný životopis
  • Všechna vysvědčení
  • Osvědčení a certifikáty (jsou-li pro požadované místo relevantní)

 

Co se stane s mými podklady? Jsou moje údaje chráněny?

Osobní údaje zpracováváme podle zákonů o ochraně údajů. Zaručujeme Vám, že s Vašimi údaji zacházíme důvěrně. Jako uchazeč či uchazečka můžete Vaši žádost kdykoli stáhnout. Předávání osobních údajů třetím osobám mimo náš podnik neprobíhá.