Vizuální kontrola

ZEISS1

Vizuální kontrola je v Německu standardizovaná podle DIN EN 13018 – Všeobecné základy vizuální kontroly. U vizuální kontroly se jedná o nedestruktivní zkušební postup, který se provádí buď pouze očima, nebo s technickými pomůckami. Jako pomůcky se používají mimo jiné lupy, endoskopy či technoskopy. Vizuální kontrolu lze provést také pomocí kamery. Tento typ kontroly slouží k posouzení opticky viditelných nesrovnalostí, jako jsou např. poškození, trhliny, škrábance atd. Tento zkušební postup se používá ve výrobě vozidel, astronautice, jaderné technologii, ale také při stavbě turbín a v chemických zařízeních. Tento postup je závislý na zkušenostech posuzující osoby. S manuální čtením testovaných dílů jsou u Technomixu seznámeni výhradně vybraní specialisté. Schopnosti těchto pracovníků přezkoumáváme při speciálních zkouškách způsobilosti. Dále se pro tyto specialisty konají v pravidelných intervalech školení, která odpovídají nejnovějším zkušebním standardům.

Technomix nabízí svým zákazníkům pro jakýkoliv druh vizuální kontroly individuální řešení odpovídající jejich požadavkům. Ať už bez pomůcek či s nimi, Technomix je Váš kompetentní partner kolem tématu vizuálních kontrol.

 

 

Technomix vizuální kontroly

BEZ POMŮCEK
KONTROLA LUPOU
KONTROLA TECHNOSKOPEM
KONTROLA ENDOSKOPEM
KONTROLA KAMEROU
KONTROLA MIKROSKOPEM

Co nás odlišuje


Více než 1.000.000

ručně vizuálně testovaných dílů denně opouští naše pracoviště.
Technomix je Váš kompetentní partner, a to i při krátkodobých třídících akcích, s vysokými náklady


Více než 200

vysoce kvalifikovaných zkušebních specialistů je k dispozici ve dvou směnách.
Technomix nabízí maximální kapacity pro rychlý průběh kontrol Vašich dílů.


Více než 100

vysoce přesných technoskopů Zeiss se denně používám pro naše zákazníky.
Přizpůsobení zkušebních přístrojů Vašim individuálním požadavkům.