Sociální závazek

Technomix podporuje sociální projektu po celém světě. Jako hlavní zaměření si Technomix zvolil především oblast podpory mládeže a školství. Neboť dorost znamená budoucnost. Zde je krátký výtah z projektů, které jsme naposledy směli podporovat.

Do Better e.V. – daruj dětem střechu na hlavou

Děti z Living Hope Children Home (LHCH) musely vyklidit svůj dlouholetý domov, protože vlastník jim již dál neposkytl pozemek. Nyní se nacházejí ve stavu absolutní nouze. 170 dětí potřebuje nezbytně nový domov. Společně dáme dohromady kámen po kameni, aby měly již brzy nový domov.

Living Hope Childrens Home je pečovatelské centrum pro děti z rodin pracovníků z řad migrantů ze severní Karnataky, Andhra Pradesh a Tamil Nadu. LHCH zajišťuje jídlo, ubytování, ošacení, vzdělání a základní zdravotní péči chlapců a děvčat. Děti chodí do veřejných škol v okolí. V Living Hope Childrens Home se děti mohou bezstarostně hrát, dostávají výuku angličtiny a účastní se dalších mimoškolních aktivit.

fill_400x400_dobetter_logo_logo-v2

Další sportovní vybavení na gymnáziu Höchstadt

Sport přichází v naší dnešní společnosti často zkrátka – a to již u mladých. Právě v době G8 se zvýšeným počtem hodin za týden je má zavedení pohybových podnětu během školní doby velký význam. Společenská funkce sportu, skrze kterou jsou zprostředkovány hodnoty jako „zábava“, „týmový duch“ a „sebekázeň“, nemá být podceňována. Sport také podporuje zdraví a schopnost koncentrace. Cílem školního projektu je modernizovat školní sportovní nabídky. Během přestavby gymnázia byla nově upravena odpočívadla. Proto může být nyní pořízeno ještě více venkovních nástrojů. Naplánovaná je boulderová stěna, velká šplhací síť, trampolína zapuštěná do země a pevně nainstalované slackliny. Technomix finančně podporuje pořízení těchto nástrojů.

schulfoerderer2016

Podpora spolku Sucht- und Jugendhilfe e.V. (pomoc závislým a mladým).

Závislost má mnoho tváří a může se týkat již dětí a mladých. Ať už se jedná o závislost na drogách, anebo závislosti související s látkovou výměnou, jako je anorexie, patologické hráčství či závislost na nakupování – problémy se závislostí potlačují nebo rovnou zhoršují. Objednávkou celkem 120 časopisů SCUHT-HILFE (pomoc při závislosti) bychom chtěli přispět k tomu, aby mladým byla objasněna rizika spojená se závislostmi a předcházelo se závislostem.

suchtundjugendhilfe